Thursday, June 18, 2009

Wave or Shake Change - Đổi màu cây bài

Bạn rút ra một cây bài...  búng một cái... cây bài đó biến thành cây bài khác... Đây là kỹ thuật đơn giản nhưng hiểu ứng cao...

Video dạy Wave or Shake Change - Đổi màu cây bài

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/x7MnCAgct4Y" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

Mẹo của nó: bạn rút ra 1 cây bài đưa khán giả xem... sau đó bạn đặt lên bộ bài và lại lấy cây bài ra... Lúc lấy ra thì bạn lấy thêm một cây nữa... như vậy là 2 cây bài ngược mặt nhau được áp vào nhau và khi bạn búng một cái nó sẽ đổi ngườc lại...
Chú ý: khi biểu diễn xong nhơ đặt ngay cây bài đó lên bộ bài nhé

No comments:

Post a Comment