Thursday, June 25, 2009

Tổng hợp video dạy ảo thuật bài

Mình có làm thêm một site nữa chuyên về ảo thuật bài, tổng hợp những video dạy ảo thuật bài và biểu diễn về bài, tuy nhiên toàn tiếng anh không ah, nhưng không phải thể là không học được.. các bạn có thể học vô từ vì các video này dạy rất tỉ mỉ... tuy những bạn yếu tiếng anh nghe không hiểu nhưng nhìn video sẽ hiểu...
Địa chỉ truy câp:  http://cardmagic.vanlinh.net
Chúc các bạn học được nhiều trick hay nhé

No comments:

Post a Comment