Tuesday, June 30, 2009

Tổng hợp video dạy ảo thuật về đồng xu

Sau một ngày làm việc vất vả mình đã làm thêm một site nữa chuyên về ảo thuật về đồng xu, tổng hợp những video dạy ảo thuật đồng xu và biểu diễn về đồng xu, tuy nhiên toàn tiếng anh không ah, nhưng không phải thể là không học được.. các bạn có thể học vô từ vì các video này dạy rất tỉ mỉ… tuy những bạn yếu tiếng anh nghe không hiểu nhưng nhìn video sẽ hiểu…
Địa chỉ truy câp: http://coinmagic.vanlinh.net/
Chúc các bạn học được nhiều trick hay nhé

No comments:

Post a Comment