Saturday, June 27, 2009

Ảo thuật xé bài rùi làm liền lại

Bạn mượn cây bài của khán giả sau đó gấp làm 4 và xé chúng ra thành 4 mảnh... sau đó bạn ảo thuật cây bài bạn vừa xé xong lại liền lại như cũ...

Đây là video hướng dẫn làm Ảo thuật xé bài rùi làm liền lại

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/nOwKuKn5Tv4" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

4 comments: