Sunday, August 30, 2009

Dạy biểu diễn đồng xu - Coin roll cool trick tutorial

Đây là flourish với đồng xu, video sẽ dạy các bạn thao tác mua đồng xu trên tay... rất đẹp mắt.Magic trick flourish tutorial coin roll cool coins tricks revealed show learn teach how to

3 comments: