Thursday, August 27, 2009

Ảo thuật xu đơn giản - Simple Coin Magic Tutorial

Đây là một trò ảo thuật khá đơn giản... bạn cầm đồng xu trên tay... đua ra cho khán giả xem... sau đó tay kia bạn lấy đồng xu... và bóp nát đồng xu... đồng xu bị bóp nát và biến mất..... Tuy nhiên điều đáng học ở trò này là kỹ thuật của nó... kỹ thuật ở đầy là động tác lấy đồng xu... nó được cọi là lấy thật nhưng thực chất là lấy giả... đứng về phía khán giả mà nói thì khán giả sẽ cảm thấy rõ ràng đồng xu được lấy ... nhưng khi mở tay ra thì không có ... đó chính là sự tạo ngạc nhiên lớn cho khán giả....
Đầy là video hướng dẫn dạy và biểu diễn Ảo thuật xu đơn giản - Simple Coin Magic Tutorial.


Check out this tutorial on some simple coin magic that you can start performing right away. www.vanlinh.net

1 comment: